Home Discounted Coupons [100%Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

[100%Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

2 min read
Comments Off on [100%Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon
0
103
[100%Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

Course Instructor:

Tarik Subaşı

Course Language:

Turkish

Course Descreption:

[100% Off] Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Microsoft SQL Server [2020] Udemy Coupon

Go to Offer

Veri tabanları, günümüzde hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan temelde bilgi depolamaya yarayan yazılımsal araçlardır.

Bir on-line e-ticaret sitesinde ürün bilgileri, okullarda öğrencilere, personele ait bilgiler, hastanelerde hastaya, personele ilişkin bilgiler bir yerde tutulmak zorundadır.

İşte veri tabanları bu ve buna benzer verileri depolamak ve daha sonra bu bilgilere istenildiği zaman erişebilmek için kullanılır.

Günümüzde de artık büyük veri, large knowledge gibi kavramları zaten çokça duyuyoruz. Veritabanı Yönetim Sistemi ise;

• Verileri depolayan ve Veri tabanlarını set up eden

• Veriler üzerinde program tarafından gönderilen ekleme/silme/güncelleme gibi istekleri yerine getiren

• Verilerin güvenliğini sağlayan bir yazılımdır. Kurs içerisinde kullanacağımız VYS ismi ise Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS)’tir.

Kursa materyal eklenmeye devam edecektir.

Instructors: Tarik Subaşı

Load More Related Articles
Load More In Discounted Coupons
Comments are closed.